edukacja i działalność gospodarcza

Głównym polem działalności Towarzystwa Oświatowego jest działalność edukacyjna – jesteśmy organem prowadzącym czterech placówek oświatowych.

Prowadzimy również działalność gospodarczą wynajmując powierzchnie szkolne na zajęcia mogące być komplementarnymi dla edukacyjnych. W budynkach po godzinie 17.30 gościmy m.in.. Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży, zajęcia Movement Medicine czy z tańca 5 rytmów. W sprawie możliwości współpracy zapraszamy do kontaktu przed adres e-mail: centrum@cpz.edu.pl

działalność NGO

Towarzystwo Oświatowe im. C. Plater-Zyberkówny jest stowarzyszeniem założonym w 1921 roku przez najbliższe współpracowniczki Cecylii Plater-Zyberkówny. Zlikwidowane w 1950 roku odzyskało podmiotowość prawną w 1990 i tym razem zaprosiło do swojego grona byłe absolwentki Szkoły na Pięknej oraz Jej przyjaciół.

Towarzystwo jest członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej KFON, uczestniczy w zjazdach OSKKO i RSK, współpracuje z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Prężnie działa w zakresie pozyskiwania grantów i dotacji (m.in. Fundacja LOTTO, ORLEN, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Biuro Kultury m.st. Warszawy)

władze

pobierz statut

ochrona dziedzictwa
spuścizna niematerialna – archiwum

Nieprzeciętna osobowość, szerokie pole działania i trwałe dokonania Cecylii Plater-Zyberkówny i jej współpracowników pozostawiły bogaty i różnorodny ślad. Archiwum, choć częściowo rozproszone i zniszczone w czasie II wojny światowej, zostało przez Towarzystwo zgromadzone i uporządkowane, a obecnie udostępnione w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym. Digitalizacja i opracowanie było możliwe dzięki dotacji z Biura Kultury m.st Warszawy w roku 2022. Uzyskaliśmy również kolejną dotację na rok 2023, by kontynuować te działania.

majątek nieruchomy

Towarzystwo zarządza piękną, XIX-wieczną kamienicą w centrum Warszawy wpisaną do Rejestru Zabytków (więcej o niej w zakładce Infrastruktura). Dzierżawi również przylegający do działki szkolnej teren zielony tzw. „Tajemniczy Ogród”, na którym cały czas prowadzi prace inwestycyjne.

Jednakże przedwojenny majątek Towarzystwa to dużo więcej niż tylko Piękna. Aktywnie wspieramy inicjatywy służące przypominaniu lokalnym społecznościom o działalności Cecylii i Towarzystwa m.in. w gminie Piaseczno, na terenie której mieściła się przedwojenna chyliczkowska szkoła gospodarstwa wiejskiego. Prowadzimy również szereg innych działań w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami.