portret cecylii plater-zyberkówny
Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater Zyberkówy powstało w 1921 roku po śmierci Patronki i przejęło funkcję prowadzenia Szkół przez Nią założonych. Szkoły Żeńskiej – w Warszawie przy ul. Pięknej – w 1883 roku (otrzymała Jej imię); Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach oraz Szkoły Rolniczej w Przybyszewie.
Działa, z przerwą na okres PRL (zostało zlikwidowane w 1950 roku i przywrócone w 1989 roku), do czasu obecnego. Prowadzi Przedszkole, Szkoły Podstawowe: Żeńską i Męską oraz koedukacyjne Liceum realizując misję określoną w testamencie Hrabianki zapisaną w § 6 Statutu: „Towarzystwo działa na rzecz oświaty i kultury wprowadzając w życie myśl społeczną Cecylii Plater-Zyberkówny. W procesie wychowawczym wspomaga tworzenie ugruntowanego intelektualnie światopoglądu młodzieży opartego na etyce chrześcijańskiej i światłej tradycji ojczystej; formuje postawę otwartą i obywatelską oraz tworzy nawyk rzetelnej pracy.”
Jako podmiot posiadający status Organizacji Pożytku Publicznego (KRS 0000116579) Towarzystwo zbiera środki z tzw. „1,5%” na rzecz prowadzonych przez siebie działań.
Jako podmiot posiadający status Organizacji Pożytku Publicznego (KRS 0000116579) Towarzystwo zbiera środki z tzw. „1,5%” na rzecz prowadzonych przez siebie działań.
Przekaż 1% naszej organizacji

Projekt “PITax.pl dla OPP” we współpracy z IWOP udostępnia program PIT 2023 w PITax.pl.